top of page

Vertrouwelijkheidsbeleid.

Introductie
Gezien de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom doen we er alles aan om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen te respecteren.

Verzameling van persoonlijke informatie

We verzamelen de volgende informatie:

 • Naam

 • Voornaam

 • Postadres

 • Postcode

 • E-mailadres

 • Telefoon- / faxnummer

 • Geslacht / geslacht

 • Leeftijd / geboortedatum

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt verzameld via formulieren en via de interactiviteit tussen u en onze website. We gebruiken ook, zoals aangegeven in de volgende sectie, cookies en / of logs om informatie over u te verzamelen.

Vormen en interactiviteit:

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via een formulier, namelijk:

 • Website registratieformulier

 • Bestelformulier

We gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Order volgen

 • Informatie / promotionele aanbiedingen

 • Statistieken

 • Contact opnemen

 • Website beheer (presentatie, organisatie)

Uw informatie wordt ook verzameld via de interactiviteit die tussen u en onze website kan worden vastgesteld, als volgt:

 • Statistieken

 • Contact opnemen

 • Website beheer (presentatie, organisatie)

We gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Correspondentie

 • Informatie of voor promotionele aanbiedingen

Recht op verzet en intrekking

We doen er alles aan om u een recht van bezwaar en intrekking te bieden met betrekking tot uw persoonlijke informatie.
Onder het recht van verzet wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die tijdens het verzamelen worden genoemd.

Onder herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers worden geboden om te verzoeken dat hun persoonsgegevens bijvoorbeeld niet meer op een mailinglijst verschijnen.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u:
Postcode: Tentrappenstraat 8, Hoeilaart 1560
E-mail: info@ycov.be
Telefoon: 0486282031
Website sectie: https://www.dilldycov.be/

Recht op toegang

We verbinden ons ertoe een recht op toegang en rectificatie te erkennen aan de betrokken personen die informatie over hen willen raadplegen, wijzigen of zelfs verwijderen.
De uitoefening van dit recht zal zijn:
Postcode: Tentrappenstraat 8, Hoeilaart 1560
E-mail: info@ycov.be
Telefoon: 0486282031
Website sectie: https://www.dilldycov.be/

Beveiliging

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die voor ons werken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, gebruiken we de volgende maatregelen:

 • SSL-protocol (Secure Sockets Layer)

 • SET-protocol (beveiligde elektronische transactie)

 • Toegangsbeheer - geautoriseerde persoon

 • Toegangsbeheer - betrokkene

 • Netwerkbewakingssoftware

 • Computerback-up

 • Ontwikkeling van digitale certificaten

 • Gebruikersnaam / wachtwoord

 • Firewalls

We zijn toegewijd aan het handhaven van een hoge mate van vertrouwelijkheid door de nieuwste technologische innovaties op te nemen om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien geen enkel mechanisme maximale beveiliging biedt, is er altijd een risico verbonden aan het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.

Label

Onze verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie voldoen aan de vereisten van het volgende programma:

 • VeriSign

Wetgeving

We verbinden ons ertoe de Europese en Belgische wettelijke bepalingen na te leven

bottom of page